Boşanmayı getiren olaylar arasında en sık rastlanılan durumlardan birisi de eşler arasında yaşanılan cinsel sorunlardır. Bu tür sorunlar kendi içerisinde çeşitlilik göstermekle birlikte evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açtığından sıklıkla boşanma davalarında konu olan boşanma sebepleri arasında gösterilebilir. Bu makalemizde cinsel sorunlar nedeniyle boşanma ve evlilik içerisinde yaşanılan cinsel sorunlara değineceğiz.

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açacak olan bireyler açısından evlilikler cinsel uyumsuzluk, cinsel tatminsizlik, eşlerin birlikte olmaktan kaçınması, taraflardan birisinin rızası olmadan cinsel birliktelik, cinsel şiddet, eşi istemediği cinsel ilişki yöntemlerine zorlama… gibi farklı şekillerde cinsel sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Cinsel sorunlar neticesinde eşler arasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunu doğurabilmektedir. Özellikle cinsel sorunların yaşandığı evliliklerde bu durum çözülmez ise, aldatma, aile içi şiddet, güvensizlik gibi tutum ve davranışlara yol açabilmektedir.

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında öne sürülecek hukuki sebepler özünde evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak kabul edilir. Yani cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açacak olan bireyler, 4721 sayılı Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilirler. Burada kanun, ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik sarsılmış ise, boşanma davası açılabileceğine hükmeder. O yüzden cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişinin gerek dilekçe içerisinde gerekse de mahkemede ortak yaşam kurulamadığı yönünde savunma yapması gerekir. Evlilik içerisinde yaşanılan cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası eşlerin birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesinde açılır. Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri olup, Aile Mahkemesi ikamet adresinin bulunduğu yerde yok ise, boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Burada bireyler cinsel sorunlar temeline dayandırdıkları boşanma dilekçeleri ile yetkili mahkemeye başvuru yaparak davalarını açmalıdırlar.

Evlilik İçerisinde Yaşanılan Cinsel Sorunlar

Cinsel Uyumsuzluk ya da Cinsel Tatminsizlik

Evliliklerde eşler arasında cinsel uyumsuzluk ya da cinsel tatminsizlik olması evlilik içerisinde huzursuzluk yaratan durumlardan birisidir. Eşler arasında cinsel uyumun olmaması veya tarafların cinsel anlamda tatmin olmamaması ileriki dönemlerde daha büyük sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu cinsel uyumsuzluk ve tatminsizlik psikolojik bir durumu ifade edebilmektedir. Psikolojik bir sorun olması sonucu eşler, aile terapisi yöntemiyle cinsel sorunlarını aşabilirler. Cinsel sorunların aşılamadığı noktada ise evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Eşin Rızası Olmadan Cinsel İlişkiye Girme

Boşanmaya neden olaylardan birisi de eşlerden birisinin rızası olmadan diğer eşin cinsel ilişkiye girmesi ve eşi cinsel ilişkiye zorlamasıdır. Cinsel ilişki kararı tarafların ortak alacakları bir karardır ve taraflardan birisinin cinsel ilişkiye girmek istememesi durumunda olması gereken cinsel ilişkinin yaşanmamasıdır. Eşle rızası olmadan cinsel ilişki kurmak, ciddi hukuki sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Öyle ki Ceza Kanunu vücut dokunulmazlığının ihlalini “cinsel saldırı” suçu olarak kabul etmektedir. Bu durumda her ne kadar evli olunsa bile eşlerden birisinin rızası olmadığı durumda zorla cinsel ilişkiye girilmesi evlilik içi tecavüz kapsamında değerlendirilebilmektedir. Rızası olmadan cinsel ilişkiye girme durumunda bireyler boşanma davası açabilirler. Bu yaşanılan olayın mağduru kişi hukuki sebep olarak bu davranışı öne sürebilir.

Eşin Cinsel İlişkiden Kaçınması ve Eşin Cinsel İlişkiye Girmeyi Reddetmesi

Evliliklerde eşlerden birisinin cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesi veya cinsel birliktelikten kaçınması, farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu davranışın boşanma nedeni olarak sayılabilmesi için makul bir sebep olmaksızın eşin cinsel birlikteliğe girmemesi gerekir. Burada makul bir sebepten kasıt, eşlerden birisinin cinsel sağlık problemi olması, kadınların özel günü olması, hastalık ya da geçerli sayılacak bir başka neden (örneğin vajinismus hastalığı* ) cinsel birliktelikten kaçınmak için meşru neden olarak kabul edilmektedir. Fakat ortada meşru bir neden yokken, makul sürelerde eşlerin cinsel birliktelik yaşamaları gerekir. Taraflardan birisinin sürekli olarak haklı bir nedene sahip olmaksızın cinsellikten kaçması, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açılmasına neden olacaktır.

*Belirtmek gerekir ki vajinismus hastalığı gibi bir nedenden ötürü cinsel birliktelikten kaçınılması durumunda eşin tedavi olması gerekir. Tedavisi mümkün olan bir cinsel rahatsızlık olmasına rağmen tedaviye yanaşmamak da cinsel birliktelikten kaçınma kapsamında değerlendirilebilir.

Eşi Sapkın İlişkiye Zorlama, Cinsel Şiddet ve Ters İlişki

Evliliklerde eşler arasında taraflardan birisinin isteği dışında gerçekleşecek cinsel birliktelikler de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabilir. Bu tür davranışlar genellikle eşin ters ilişkiye zorlanması, cinsel şiddet uygulanması ya da eşe sapkın ilişki teklifinde bulunma şeklinde gerçekleşebilir. Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davalarına konu olabilen davranışlar içerisinde sayılabilecek bu tür durumlarda bireyler boşanma davası açmak istediklerinde, eşi tarafından gerçekleştirilen davranışları boşanma sebebi olarak öne sürebilmektedirler.

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir