Medeni Kanun hangi durumlarda boşanma gerçekleştirilebileceğine hükmetmiştir. 4721 sayılı Kanuna göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açacak her türlü davranış ve tutum açılacak olan boşanma davası içerisinde öne sürülebilmektedir. Bu anlamda eşin ailesiyle anlaşamama, eşin ailesine hakaret etme, eşin ailesiyle kavga etme gibi durumlar, evlilik içerisinde tarafların ortak yaşam kurmalarını engelleyecek boyutta olması noktasında boşanma sebebi olarak öne sürülebilmektedir.

Eşin Ailesiyle Anlaşamama

Eşler arasında ailelerden kaynaklanan sorunlar kimi zaman evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olacak şiddette olabilmektedir. Medeni Kanuna göre ortak yaşam kurulması taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliği sarsıldığında taraflar açısında bu durum boşanma nedenleri arasında gösterilebilir. Bu yüzden eşin ailesiyle anlaşamama boşanma nedenleri arasında yer alabilmektedir. Eşin ailesiyle anlaşamama durumunda boşanma davası açmak isteyen bireyler Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca “evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma” kapsamında davalarını açmalıdırlar.

Eşin Ailesiyle Kavga Etme Boşanma Nedeni Sayabilir

Eşin ailesiyle anlaşmama durumunun şiddetinin artması eşin ailesiyle kavga edilmesine tartışılmasına yol açabilmektedir. Eşin ailesiyle kavga etme durumunda eşler, bu tartışmadan dolayı boşanma davası açmak istemeleri durumunda boşanmayı getiren olayların izahının kanuna uygun şekilde yapılması ve boşanma sürecini doğru yürütmeleri gerekir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davalarında hakimler ortak yaşamın taraflardan beklenmeyecek derecede evliliğin sarsılıp sarsılmadığı üzerinde durmaktadır. Bu nedenle boşanma davasının reddi gibi bir sonucun ortaya çıkma ihtimali vardır.

Eşin Ailesine Hakaret Nedeniyle Boşanma

Eşlerin aileleri ile yaşanılan ve evliliği boşanmaya getiren durumlardan birisi de eşlerden birisinin diğer eşin ailesine hakaret etmesidir. Eşin ailesine karşı yapılmış hakaret ve tehdit gibi durumlar boşanma davası konusu olabilmektedir. Boşanma davası içerisinde bireyler eşinin ailesine karşı takındığı tavır ve davranışları boşanma nedeni olarak öne sürebilmektedir.

Eşin Ailesini Aşağılama Hor Görme Nedeniyle Boşanma

Eşler arasında boşanmayı getiren hususlar arasında eşin ailesini küçümseme, eşin ailesini aşağılama ve hor görme gibi davranışlar da yer almaktadır. Evliliklerde kimi zaman eşlerin aileleri arasında maddi veya manevi farklılıklar bulunabilir. Böyle bir durumda eşinin ailesine karşı yapılan aşağılama, hor görme davranışları, eşler açısından evliliğin çekilemez bir duruma gelmesine neden olabilir. Medeni Kanun da eşlerden ortak yaşam kurulması beklenmeyecek şekilde evlilik birliği sarsıldığında boşanma davası açılabilceğine hükmetmektedir.

Eşin Ailesiyle Anlaşamama Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşin ailesi ile yaşanılan sorunlar neticesinde boşanma davası açılacak olan görevli mahkemeler, Aile Mahkemeleridir. Ülkemizde her yerde Aile Mahkemesi bulunmaması nedeniyle eşin ailesiyle kavga etme nedeniyle boşanma davası, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilmektedir. Boşanma davasının açılacağı yer ise, eşlerin son altı aydır birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde açılmaktadır. Burada boşanma davası açacak kişi, eşin ailesiyle anlaşamama nedenini içeren bir boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yaparak boşanma davası açabilmektedir.

Eşin Ailesiyle Anlaşamama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi açılacak olan davanın iskeletini oluşturur. Boşanma davasının hangi nedene bağlandığı, boşanma davasının ne kadar süreceği, boşanma sonrası velayet mal paylaşımı, tazminat nafaka gibi hususlardaki hak ve talepler… gibi bir çok hususda hak kaybı yaşanmaması adına hukuki olarak eksiksiz hazırlanmış boşanma dilekçesi ile davanın açılması gerekir. Eşin ailesiyle anlaşmama ya da eşin ailesiyle kavga etme nedeniyle boşanma davası açılırken uzman bir boşanma avukatı tarafından alacağınız hukuki destek kolay ve hızlı bir şekilde boşanma gerçekleştirmenize aynı zamanda boşanma için gerekli belgelerin ve hukuki prosedürlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesine olanak sağlar.

Karımın / Kocamın Ailesiyle Anlaşamıyorum Ne Yapmalıyım

Eşin ailesiyle yaşanılan anlaşmazlıkların evlilik içerisinde oluşturduğu sorunlar, kimi zaman evliliğin çekilemez hale gelmesine ve tarafların evliliği sürdürmek istememesine neden olabilmektedir. Karımın / Kocamın ailesiyle anlaşamıyorum ne yapmalıyım diyen kişiler, ortak hayatı devam ettirmek istememeleri durumunda boşanma davası açabilirler. Eşin ailesiyle yaşanılan husumetlerin evlilik birliğini temelinden sarsması boşanma nedenleri arasında sayılmaktadır.

Eşin Ailesiyle Anlaşamama Nedeniyle Boşanma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir