Halk arasında Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak adledilen durum, hukuki zeminde evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak nitelendirilmektedir. Medeni Kanuna göre evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunda taraflar boşanma davası açıp evliliklerini yasal olarak sonlandırabilirler. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma en fazla görülen boşanma nedenlerinden birisidir. Bu noktada evlilik birliğini temelinden sarsacak bir çok tutum ve davranış şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kapsamında yer alabilmektedir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Nedir?

Şiddetli geçimsizlik hali evlilik içerisinde tarafların ortak yaşam kurmalarını engelleyen davranışlar bütünüdür. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler açısından, öne sürülecek olan şiddetli geçimsizlik hali genel boşanma sebepleri arasında yer alır. Bu tür davalarda hakim evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığı üzerinde durmaktadır. Medeni Kanunun 166. maddesi de,ortak yaşam kurulması taraflardan beklenmeyecek derecede evliliğin sarsılması durumunda boşanma davası açılabileceğine hükmeder. Buna göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açarken bireylerin öne sürmeleri gereken hukuki boşanma sebebi, kanunun 166. maddesi uyarınca “evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma” olmalıdır.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişiler, boşanma dilekçesi ile birlikte, yetkili Aile Mahkemesine boşanma başvurusu yapmalıdırlar. Burada boşanma davası için görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri olup, Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Boşanma davası istenilen yerde açılamaz, boşanma davası için mutlaka yetkili mahkemede davayı açmanız gerekir. Bu noktada şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişiler, eşleri ile birlikte son altı ay içerisinde ikamet ettikleri yer mahkemesinde açılmalıdır.

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Şiddetli geçimsizlik kavramı içerisinde bir çok durum yer almaktadır. Eşlerden birisinin çocuk istememesi, kocanın çalışmaması, kadının ev işlerini yapmaması,çocuklarla ilgilenmeme, eşin ailesine hakaret, eşin çalışmasını engelleme, eşi arkadaşları ile görüştürmeme… gibi tutum ve davranışlar şiddetli geçimsizliğe neden olabilmektedir. Şiddetli geçimsizlik boşanma nedeni sayılır mı diye merak eden kişiler açısından bu durumların boşanma sebepleri arasında yer alabilmesi için evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığı üzerinde durulur. Hakim de boşanma davasında eşlerin ortak yaşam kurmalarını engelleyecek bir husus var ise boşanma yönünde karar verir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken, hukuki sebebin doğru seçilmesi ve bu dilekçe içerisinde doğru bir şekilde ifade edilmesi önemlidir. Zira boşanma dilekçesi açılacak davanın iskeletini oluşturur. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesini öne sürmelidir. Söz konusu kanun maddesine göre ortak yaşamın kurulmasını engelleyecek derece şiddetli geçimsizlik yaşanılan durum detaylı olarak ifade edilmelidir. Diğer yandan açılacak boşanma davasının niteliğine göre, boşanma dilekçesi içerisinde boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında istek ve talepler belirtilmesi gerekir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir