Evliliğe adım atılırken eşler, bir gün evliliğin bitebileceği düşüncesiyle hareket etmemektedirler. Fakat kimi zaman işler istenildiği gibi gitmeyebilir. Taraflar arasında ortak yaşamın kurulmasının imkansız hale geldiği noktalarda, yasal olarak evliliğin sonlandırılabilmesi için boşanma davası açılması gerekir. Bu yazımda sizlere boşanma davaları ve boşanmanın hukuki süreci hakkında bilgiler vereceğim.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerden birisi veya her iki eş de boşanmayı istediğinde, evlilik ancak hukuki anlamda bir dava açılması ile sonlandırılabilir. Burada merak edilen konulardan birisi de bu davanın nasıl açılacağı ve boşanma davasının nasıl yürütüleceğidir. Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri olup taraflardan herhangi birisinin boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapması ile hukuki süreç de başlar. Boşanmalarda dava Aile Mahkemelerinde açılır fakat kimi yerlerde Aile Mahkemesi bulunmadığı için, Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Davanın açılırken dikkat edilmesi gereken husus, yetkili mahkemede bu davanın açılmasıdır. Eşlerin birlikte ikamet ettikleri yerin bağlı olduğu Aile ya da Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma sürecindeki kişiler açısından bu hususta açılabilecek iki farklı dava türü bulunur. Bunlardan ilki, eşlerin her ikisinin de boşanmayı istediği ve boşanmanın tüm sonuçlarında uzlaştığı anlaşmalı boşanma davası olup, diğer boşanma türü ise eşlerden birisinin boşanmayı istediği ya da her iki eş de boşanmak istese dahi, boşanmanın herhangi bir sonucunda uzlaşamadığı çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanmalar, hukuki prosedürler açısından daha kolay ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılır. Çekişmeli boşanmalarda ise, öne sürülecek boşanma sebebinin ispatı, araştırılması, incelenmesi gibi süreçler yer aldığından dolayı bir çok prosedürün yerine getirilmesi gerekir. Bu da çekişmeli boşanma davalarının ortalama 4 ile 6 celse arasında sonuçlandırılmasına neden olur.


Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Boşanma davalarında öne sürülebilecek farklı boşanma nedenleri vardır. Aldatma, terk, akıl hastalığı, haysiyetsiz yaşam sürme, pek kötü veya onur kırıcı davranış.. gibi özel boşanma sebeplerinin yanı sıra evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi genel boşanma nedenleri de Medeni Kanuna göre boşanma sebebi sayılmaktadır. Mahkemeler esas olarak eşler açısından ortak yaşamın kurulup kurulamayacağına bakar. Buna göre evlilik birliğinin sarsıldığı ve taraflardan ortak yaşam kurulmasının beklenmeyeceği noktalarda Hakimler boşanma yönünde karar verirler.

Boşanmanın Sonuçları Nelerdir?

Boşanma yalnızca eşlerin fiziksel olarak birlikte yaşamalarını bitirmek değildir. Boşanma sonucunda maddi ve manevi anlamda bir çok konuda eşlerin ayırmaları gereken hususlardır. Boşanma sonrası çocuğun velayeti, mal paylaşımının yapılması, tazminat ve nafaka ödenmesi gibi maddi ve manevi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. O nedenle boşanmanın hukuki süreci her iki eş için de doğru bir şekilde yürütülmelidir. Aksi halde boşanmanın yukarıda saydığım sonuçlarında hak kaybı yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Boşanmada Velayet Nasıl Verilir?

Boşanmalarda eşler arasında uzlaşmazlık konusu olan ana nedenlerden birisi de müşerek çocuğun boşanmadan sonraki durumudur. Boşanmada velayeti her iki taraf da almak isteyebilir. Böylesi bir durumda boşanacak olan çiftlerin bu isteği hakim tarafından bir takım incelemeler sonucu belirlenir. Boşanmalarda velayet belirlenirken hakim, çocuğun menfaatlerini göz önüne almaktadır. Anne veya babadan hangisinin çocuğa daha iyi bir gelecek sağlayacağı incelendikten sonra çocuk eşlerden birisine verilir. Diğer eş ile de çocuğun kişisel ilişkisi tahsis edilir. Yani velayeti almayan tarafın çocuğu hangi sürelerde ve hangi şartlar altında görebileceği hakim tarafından belirlenir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmalarda eşler anlaşmalı olarak boşanmak istemeleri durumunda protokol içerisinde mal paylaşımının nasıl olacağına karar verirler. Hakim anlaşmalı boşanmalarda mal paylaşımına, eşlerin beyan ettikleri şartlar üzerinden paylaşımı yapar. Çekişmeli boşanmalarda ise eşlerin hangi mal rejimini seçtiklerine göre mal paylaşımı değişiklik göstermektedir. 2002 yılından sonraki evliliklerde yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi” olup eşlerin aksi bir mal rejimi seçmemiş olmaları durumunda edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. 2002’den önceki evliliklerde ise mal ayrılığı rejimi vardır ve her mal sahibi olan kişinin sayılır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde ise kişisel mallar hariç tüm mallar ortaktır ve her iki eş de mallar üzerinde hak sahibidir.

Boşanmada Nafaka Nasıl Belirlenir?

Boşanmalarda 3 farklı nafaka türü bulunur. Bunlardan ilki, dava süresince alınacak olan tedbir nafakasıdır. Diğer iki nafaka türü ise dava sonuçlandıktan sonra alınan iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. İştirak nafakası diğer adıyla çocuk bakım nafakası, çocuğun velayetini alan eşe, çocuğun masraflarının karşılanması amacıyla ödenir. Yoksulluk nafakası, boşanmayı getiren hususlarda eşinden daha az kusura sahip olan eşe, hayat standardında yaşanıcak olan düşüş nedeniyle ödenir.

Boşanmalarda Tazminat Nasıl Alınır?

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki farklı tazminat türü talep edilebilir. Manevi tazminatta, boşanma nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan kişi bu tazminat türünü talep edebilir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında aldatılan kişi kişilik haklarının zedelenmesi nedeniyle bu mağduriyetinin giderilmesi adına manevi tazminat talep edebilir. Maddi tazminatta ise, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip kişi, eşinden maddi tazminat talep edebilmektedir.

Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Boşanmak isteyen bireyler, öncelikle eşleri ile boşanma konusunda iletişime geçip hukuki sürecin nasıl yürütüleceği hususunda emin olmalıdırlar. Hukuki süreç bu aşamada iki şekilde yürütülebilir. Birincisi anlaşmalı boşanma ikincisi ise çekişmeli boşanma davası açılarak sürecin nasıl ilerleyeceği belirlenmelidir. Sonrasında uzman bir boşanma avukatı tarafından boşanma davası hakkında bilgi edinerek izleyeceği yolu öğrenebilir.

Boşanmalarda Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Hayır, boşanmak için avukat tutulması gibi bir zorunluluk yoktur. Lakin her iki taraf açısından da korumaları gereken hakları vardır. Çocuğun velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi hususlarda olası bir hak kaybı karşısında tutacağınız boşanma avukatı sizin haklarınızın doğru bir şekilde savunulmasını sağlar.

Boşanma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir