Boşanma arefesinde bireylerin merak ettiği hususlardan birisi de boşanma sonrası mevcut malların nasıl paylaşılacağıdır. Evlilik içerisinde alınan ev, araba, arsa, daire, dükkan gibi taşınmazların yanı sıra, düğün takıları, bankadaki para ve diğer değerli varlıkların nasıl paylaşılacağı tartışma konusu olabilmektedir. Belirtmek gerekir ki boşanma yalnızca eşlerin birlikte geçirdikleri yaşamı ayırmaları değildir. Boşanmanın maddi ve manevi bir çok unsuru olduğu unutulmamalıdır ki boşanmada mal paylaşımı konusu boşanmanın ekonomik sonuçlarından birisidir. Boşanma ile eşler sadece fiziksel olarak hayatlarını ayırmamakta bununla birlikte ekonomik birlikteliklerini de sonlandırmaktadırlar. Bu yazımızda boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır, boşanma sonrası mallar nasıl paylaşılır, boşanmada mal paylaşım hakkı nedir gibi hususlara değineceğiz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı konusunda belirleyici olan 2 temel unsur eşlerin evlenirken seçmiş oldukları mal rejimi ve evliliğin gerçekleştiği tarihdir. 2002 yılından önceki evliliklerde o dönem yürürlükte olan Medeni Kanuna göre yasal mal rejimi “mal ayrılığı” olmaktadır. 2002 yılından sonra yapılan evliliklerde ise yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma” rejimidir.

Eşler evlenirken mal rejimi seçmekte özgürdürler. Herhangi bir mal rejimi seçilmemiş ise kanunda belirtilmiş yasal mal rejimi esasına göre eşlerin mal rejimi belirlenir. Bu durumda evlenirken herhangi bir mal rejimi seçmemiş iseniz, 2002 yılından önce evlenenler için 2002 yılına kadar olan süreçte sahip olunan mallar için mal ayrılığı rejimi uygulanır. 2002 yılından sonra sahip olunan mallar için ise edinilmiş mallara katılma rejimi söz konusudur. Mal ayrılığı ve edinilmiş mallara katılma rejimini açıklamadan önce boşanmada mal paylaşımı konusunda daha ayrıntılı bilgi vermek gerekir.

Boşanmada mal paylaşımı yapılırken tarafların tabi oldukları mal rejimine göre bölüşüm yapılır. Burada eşler anlaşmalı boşanma davası açarak evliliklerini karşılıklı uzlaşma sonucunda bitirecekler ise, mal paylaşımı mahkemeye sunulacak olan boşanma protokolü içerisinde belirtilen şekilde uygulanır. Çekişmeli boşanma davalarında ise, mal paylaşımına ilişkin bir anlaşmazlık var ise, davanın sonuçlanmasından sonra mal paylaşımı davası açılması gerekir.

Evlilik gerçekleşirken eşlerin seçebileceği 4 farklı mal rejimi mevcuttur. Bunlar; mal ayrılığı rejimi, mal ortaklığı rejimi, paylaşımlı mal ayrılığı rejimi ve edinilmiş mallara katılma rejimi şeklindedir. Evlenirken tarafların mal rejimi seçmeleri ya da evlilik sözleşmesi yapmaları çok sık rastlanılan bir durum olmadığı için genel olarak yasal mal rejimi görülür. Şimdi 2002 yılından önce ve sonra yasal mal rejimi olan iki mal rejimi türü mal ayrılığı ve edinilmiş mallara katılma rejimi konularına açıklık getirelim.

Mal Ayrılığı Rejimi Nedir? Boşanmada Mal Ayrılığı Nasıl Yapılır?

Mal Ayrılığı rejimine göre evlilik içerisinde alınmış olan her mal,bu malları alan kişiye aittir. Örneğin evlilikte eşlerden birisinin üzerine olan ev, boşanmada mal paylaşımı yapılırken, o kişide kalmaktadır ve mal paylaşımından diğer eş pay alamamaktadır. Mal ayrılığı rejimi, 2002 yılından önceki Medeni Kanunda yasal mal rejimi olarak kabul edilmiş ve eşler herhangi bir mal rejimini seçmemişler ise, boşanmada mal paylaşımı mal ayrılığı rejimine göre yapılmıştır. Fakat mal ayrılığı rejimi bir takım sorunları da beraberinde getirdiğinden dolayı 2002 yılında Medeni Kanunda yapılan düzenleme ile yasal mal rejimi Edinilmiş mallara katılma olarak kabul edilmiştir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir? Boşanmada Edinilmiş Mallar Nasıl Paylaştırılır?

Mal ayrılığı rejiminin doğurduğu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için yasal mal rejimi olarak 2002 yılından sonra edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Mal ayrılığında her birey evlilikte kendi sahip olduğu malı boşanma sonrası alırken, edinilmiş mallara katılma rejiminde, evlilikte edinilen tüm mallar ortak kabul edilmiştir. Tabi ki burada kişisel mal ortak mal ayrımının yapılması gerekir. Kişisel mallar haricinde ortak mal kapsamında olan tüm mallar edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olup eşler bu mallardan eşit pay alabilmektedir. Peki edinilmiş mallara katılma rejimi neden yasal mal rejimi olarak uygulanmaya başlandı?

Toplumumuzda kadının iş gücüne katılma oranı oldukça düşüktür. Özellikle erkeğin evin geçimini sağlaması kadının ise evin genel düzenini sağlaması gibi bir görev dağılımı yaygın olarak görülür. Kanun her ne kadar evlilikte eşlerin ortak sorumluluğa sahip olduğunu belirtse de kadının çalışmaması ve ev işlerini yerine getirmesi makul görülebilmektedir. Bu anlamda kadının çalışmaması evlilik içerisinde bir gelire sahip olmayacağı anlamına gelmektedir. Mal ayrılığı rejiminde her bireyin kendi malının sahibi olması durumu düşünüldüğünde kadının geliri olmaması nedeniyle bir mal sahibi olması oldukça güçtür. Kadının evlilikte yalnızca ev içerisindeki emeği var olduğunda boşanma durumunda kadının bu emeğinin mal paylaşımına bir yansıması olmamaktadır. Hal böyle olunca erkeğin evi geçindirme görevine karşılık mal edinmesi mümkünken kadının evin işlerini yüklenmesi durumunda mal edinmesi mümkün olmayacağından dolayı bir adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. 2002 yılında yasada yapılan düzenleme ile kadının dezavantajına olan bu durum düzeltilmiştir. Buna göre 2002 yılından sonra yapılan evliliklerde yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma olarak düzeltilmiştir.

Boşanmada Kadının Mal Paylaşımı Hakkı

Boşanma sürecinde akla gelen sorulardan birisi de kadının mal paylaşımı yapılırken bu paylaşıma ilişkin hakları olmaktadır. Boşanmada kadının mal paylaşımı hakkı evlenirken seçilen mal rejimi ile ilintili bir durum olup 2002 yılından sonra yapılan evliliklerde eşlerin mal rejimi seçmemiş olmaları durumunda boşanmada mal paylaşımı edinilmiş mallara katılma rejimine göre yapılmaktadır. Bu durumda kişisel mallar hariç evlilik içerisinde alınan tüm mallar üzerinde eşlerin eşit hakkı bulunur.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir